Η εταιρία Βασιλεία Θωμαδάκη με τον διακριτικό τίτλο "Photorpint" είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 ως ACTION STUDIO στην περιοχή του Χολαργού και από το 2017 ως PHOTOPRINT, στην οδό Φρύνης 18 στο Παγκράτι με σκοπό την παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτύπωσης.

Στόχος της εταιρίας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις καλύτερες τιμές της Ελληνικής αγοράς.

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στην Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας.